Book Models

Book Models

Book Models

Aquest tipus de sessions té una orientació més professional. Així com en la resta de les sessions ens agrada més l’espontaneïtat en la mesura del possible, aquesta es tracta ja, de posis més elaborades. per ressaltar o evitar aquelles parts del nostre cos que ens interessin.

Es realitzaran canvis de vestuari així com de decorats. Es podran realitzar en estudi i en exteriors, o bé una combinació de tots dos. Treballem tot tipus de sessions, retrats, nus, dansa, o qualsevol escenificació que el client proposi.

Cada imatge serà editada individualment per eliminar qualsevol imperfecció que pogués destacar. Es lliurarà un CD en HD amb les imatges per a la seva impressió en alta qualitat,i també es podran realitzar pertfolis per a la seva distribució en agències de models, etc.

Comments are closed.